دفتر خاطرات2

این روز ها...

گم کرده ای داری! 

منتظر داری!

بیش از این منتظرش نگذار....

غافل نشوی و ببینی آنقدر منتظرش گذاشتی,آنقدر فاصله انداختی...که از تیر رس نگاهت خارج شد....

یک وقت دیر نشود...

دیر نشود ها...

حواست را جمع کن!

---------------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن:مخاطب:خدا

30-شهریور-91 

/ 3 نظر / 3 بازدید
fateme

حواسم هسسسسسسسسسسس [هورا][هورا][هورا]

عاطفه

چشم[نیشخند] ولی ما که شانس نداریم[گریه]

آنی

من که از این چیزها راحتم! بیا آپــــــــــــم[گل]