اُملت...

پ.ن:دیشب یه اُملت مَشت با سبزی ترو تازه بهار خوردم ...حالم خیلی رو به راه نبود ولی جاتون خالی خیــــــــــلی چسبید....

/ 4 نظر / 25 بازدید
M.r Fredickson

این نقاشیو با دست کشیدین یا کامپیوتر. چه باحاله! شما حتما تو اتاقتون کلی نقاشیهای خوشگل هس آره؟ املت نوش جان. آخ با سبزی تازه میچسبه! به به . [نیشخند] خدا بد نده ای دوست چرا رو به راه نبودین. الان خوبین؟

دیدار

املت با ربع ربعش خوب مخلوط نشه و نپزه تا وقتی می خوری یکم مزه اش بیاد زیر زبونت شید این یکی از بهترین چیزهایی بود که تو خوابگاه یاد گرفتم

دیدار

چرا بد؟؟ تو حال خرابی یه هم صحبت خوب که بشینه کنار آدم و قشنگ به حرفای آدم گوش بده خیلی خوبِ خیلی خوب

آسمان

سلاااااااااااااااااااااااام مریم جان... خوبی؟؟؟؟؟؟[ماچ][قلب] من املت نمیدوستم [نیشخند]ولی به اجبار میدوستم [زبان][نیشخند] نقاشی جالبیه ...مرسی [قلب]