غولانـــــــــــــه

پ.ن:انقد دیر اومدم که از جوابای اولیه رسیدیم به جوابای نهایی کنکور.....برای همتون آرزوی موفقیت می کنم!

/ 3 نظر / 26 بازدید
لیلا

بد جوری رو اعصابن! دیگه حسابی خسته شدم! [گریه]

آسمان

[نیشخند] عجب غولایی ..[قهقهه] خوب کپی میکنی آ[هورا][بغل]

آسمان

اسم مداد رنگیات چیه؟[سوال]