# روز_های_خوب

از قرمز صورتی به قرمز سرخ.....از هندوانه به انار!!!!

از تابســــــــــــتانبه پاییـــــــــــــــــز...                  +روی هندوانــــــــــــــــــه  کلیـــــــکـــــــــ  ـکنید!!پاییزتون مبارکـــــــــــ ادامه مطلب
/ 5 نظر / 19 بازدید

سفر نامه مشـــــــــــــــهد

  یک شروع خوب...       پابوس اول....   زائرین پیاده نماز مغرب-شب جمعه     و سایه های خوشبختـــــــ...     صحن آزادی-در کوچک....   پنجره عشــــــــــــــــق....   حرم نشینی تا صبح-شب آخر     ........سفر ادامه دارد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 46 بازدید