# خاطرات

بزرگـــــــــــ؟!ـــــــــــــــ

حکایت این "بزرگــــــــــ تر ها " چیست؟......مادر بزرگـــــــــــــ؟ـــــــــــــ فرقِ اینی که هست با آنی که نیست......از....زمین.....به آسمان........نمیدانم اگر آن هم بود هم میشد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید