# خاطرات

بزرگـــــــــــ؟!ـــــــــــــــ

حکایت این "بزرگــــــــــ تر ها " چیست؟......مادر بزرگـــــــــــــ؟ـــــــــــــ فرقِ اینی که هست با آنی که نیست......از....زمین.....به آسمان........نمیدانم اگر آن هم بود هم میشد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید

یکــــــــ روز....یکــــــــ خانه...

خانهء ما...دوست داشتنی نیست....وسایل گران قیمت ندارد...سقفش نــــــــم کشیده...دیوارهایش سیاه شده...ترکـــ خورده...... خانه ما خـــــــوب نیست امّا.....من دوستش دارم چون تو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 33 بازدید