# آرامش

سفر نامه مشـــــــــــــــهد

  یک شروع خوب...       پابوس اول....   زائرین پیاده نماز مغرب-شب جمعه     و سایه های خوشبختـــــــ...     صحن آزادی-در کوچک....   پنجره عشــــــــــــــــق....   حرم نشینی تا صبح-شب آخر     ........سفر ادامه دارد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 53 بازدید

یکــــــــ روز....یکــــــــ خانه...

خانهء ما...دوست داشتنی نیست....وسایل گران قیمت ندارد...سقفش نــــــــم کشیده...دیوارهایش سیاه شده...ترکـــ خورده...... خانه ما خـــــــوب نیست امّا.....من دوستش دارم چون تو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 37 بازدید