# آرامش

سفر نامه مشـــــــــــــــهد

  یک شروع خوب...       پابوس اول....   زائرین پیاده نماز مغرب-شب جمعه     و سایه های خوشبختـــــــ...     صحن آزادی-در کوچک....   پنجره عشــــــــــــــــق....   حرم نشینی تا صبح-شب آخر     ........سفر ادامه دارد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 41 بازدید