سفید تر از روز اول!

کاش می شد خودم را می انداختم توی یک لگن پر از پودر لکه بر و مشکین تاژ و رنگین تاژ و هر چی تاژ دیگر هست...آنوقت حسابی با پا میرفتم روی خودم و تا می توانستم خودم را لگد می کردم و صدای آه و ناله و فریادم در لگن می پیچید و دوباره زیر پایم له می شد...

آنقدر لگد می کردم تا آب توی لگن چرک چرک شود و من سفید سفید!!سفیدتر از روز اول!

آنوقت خم می شدم دست خودم را می گرفتم...حسابی می تکاندم...می چلاندم و پهن می کردم روی بند,زیر آفتاب گرم...و می گفتم:

                                                                 دیگر تمام شد

                                                                 حالا از روز اولت هم تمیزتر شدی...  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

پ.ن:خییلی خسته ام...

پ.ن:هیچ چیز خوب نیست....

/ 0 نظر / 16 بازدید