......!!!

نقاشی این پستو  اینجا ببینید....چون اگه اندازشو کوچیک می کردم دیگه هیچیش پیدا نبود

/ 4 نظر / 35 بازدید
عاطفه

خیلی قشنگه مریمی:)

Mr. Fredickson

این نقاشیه چه بانمکه. شما کدوم یکی هستین توش... [نیشخند]

آسمان

نقاشیه جالبیه [نیشخند] خیلی قشنگ کشیدی فقط چرا نقاشیات ساپورت میپوشن همه[خنده] خیلی دقیق و با ظرافت جزییات روکشیدی آفرین[مغرور][قلب][ماچ][بغل]

دیدار

یه عده خانوم سانتی مانتال در حال حرف زدن بحث همون چادر و حجاب و ایناست ؟؟؟