/ 4 نظر / 4 بازدید
z

اون دختر فسقلیه هم پاشنه بلند پوشیده؟؟[تعجب] آرزویی که من تو بچگی داشتم[گریه]

حمیده

یعنی من عاشق اون سیبیلای پدر خوانواده شدم از بچگی آرزو داشتم اینم یادته؟[گل][قلب][ماچ]