قهر قهر تا روز قیامت؟؟

پ.ن:بعد از امتحانا باید با خودم خلوت کنم ببینم چشه که دیگه سراغ کاغد سفید و مدادرنگی و نمیگیره......

پ.ن:اول زمستون و بارون پاییزیــــ...!!!خـــــــــدایا شــــــــــکرتـــــــــ

/ 2 نظر / 26 بازدید

پس منتظر خبریم [چشمک]

آسمان

حتما خلوت کن ... منتظر نقاشیاتم اینجا [بغل]