/ 3 نظر / 4 بازدید

من نقاشیم خوبه مثل خودت اینم کشیدم واسه عشقم

حمیده

الان اینجا فردای عروسیه؟ بگو ان شاالله.[گل][قلب][ماچ]

سیّد

دلم از این روزها میخواد ... [ناراحت]