دفتر خاطرات3

میدانم که شده...دلتنگ شوی

میدانم که شده...غریبه باشی برایم

می دانم که میفهمی مرا...اما من نمیفهممت!

میدانم که گاهی گم میشوی...یا شاید گم میشوم...

میدانم که میخواهی پیدایت کنم

میخواهی صدایت بزنم

و تو برگردی....رو به من....در چشم من...

و من تو را ببینم..........من را!!

.

.

این منم!

گم میکنم من را

نمیشناسم من را

دلم تنگ میشود گاهی برای 

من

انگار صدایم به من نمیرسد!!

میشود صدایم کنی...؟؟!

20/فروردین/92

/ 3 نظر / 5 بازدید
زهرا

زیبا بود اما پر ازغم[ناراحت][خنثی]