هر ترم بــد تر از ترم قــــــــــبل...

+وباز هم امتحـــــــــان....خدایا این ترم واقعـــــــــــــــا غلط کردم....قول میدم....از ترم بعـــــد...خـــــــــوبـــــــــ؟!!....

/ 3 نظر / 21 بازدید
Mr Milad

[قهقهه] دخترا همینن دیگه [نیشخند]

دیدار

به لحظات شیرین غلط کزدم از ترم بعد می خونم نزدیک می شویم

آسمان

خدا جونم مریم رو توی امتحانات پایان ترم موفق کن[ماچ]