گاهی سفید گاهی قرمز.....

از فردا همـــــــــــه چیز به شکل  اول  بر می گردد.....به شکل همان روزهای خیـــــــلی خیـــلیخیـــلی  معمولـــیــ  !!!!

امّا یکی سفید یکی قرمز.....

عیدتون مبارکـــــــ

/ 1 نظر / 21 بازدید
آسمان

سلام مریم جان ...خوبی؟ عیدت مبارک [قلب][ماچ] واقعا... از امروز همه چی برگشت سرجاش... یکی قرمز... یکی سفید[بغل]