این روز ها نسیم خوبی می وزد.....

پ.ن:

پ.ن:امتحانا تموم شد...نمره هام اومد....انتخاب واحدم کردم....از کلاسا که فعلا خبری نیست....همه چیز خوبه.....خدا رو شکر....همه چیز هست....مرگ....تولد....ازدواج....اما این بار همه چیز بهتره....ما هم خوبیم....خوبیم....خدا را شکـــــــــــــر...

/ 0 نظر / 39 بازدید