/ 9 نظر / 16 بازدید
z

mareke bod [ماچ]

z

این نقاشی های خاک بر سری چیه میکشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[عصبانی] نمیگی بدآموزی داره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

z

[نیشخند][قهقهه][قهقهه][خنده]

z

[نیشخند][قهقهه][قهقهه][خنده]

یه دوست...

چرا نمی یان خونه ی ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت]

anita

تولدشون مبارك رايتي آپم يه سر بزن[ماچ]

یه دوست...

دیگه کلا نظرای منو تایید نمی کنی؟؟؟[ناراحت]

زهرا

این نقاشی های خاک بر سری چیه میکشی ؟؟؟؟؟؟؟ نمیگی بچه مچه میبینه؟؟؟؟؟؟