دفتر خاطرات 8.5

حس کرده ای آیا که از بعضی سفر ها که بر می گردی دلت می گیرد و از بعضی نه و از بعضی حتّی خوشحال تر بر می گردی؟؟...

رفتن ها هم همین طورند....

رفتن بعضی آدم ها گرفته ات می کند...امّا رفتن بعضی......!!!

به چه معنی اند اینها؟؟؟؟؟

اگر...الآن دلگیرم...یعنی...زمان خوبی را سپری کردم؟

گَمانم آری....باید همین باشد...آخر...دلم می گوید برای همِشان تنگ شده...!

امّا....رفتنمان چی....دلگیر بود؟؟؟

 

 

پ.ن:این بار عزیزانم را متفاوت یافتم...بزرگ شده بودند...و چه شیرین بود بزرگ شدنشان...

پ.ن:فکر می کردم خاطرات بچگی به خاطر ساده بودن بچه هاست که شیرین و تکرار نشدنیست...امّا اشتباه می کردم...خاطره های شیرین در هر زمانی می توانند اتفاق بیُفتند....

پ.ن:جلوی زمان را نمی گیرم...نمی توانم...پس اجازه می دهم بزرگتر شوید...امّا حواستان باشد دور نشوید از من...چون آنوقت جای تک تکتان در کنارم خالی خواهد بود....

/ 0 نظر / 18 بازدید