؟؟!

این روز ها....این روزهای خوب هستم و خوب نیستم....این روزهای نه سالم و نه سر شار....این رو زها ی خالی....

این روز ها دلیل راه رفتن هایم را هم گم کرده ام.....

 چه روز های گندی اند این روز ها.....

/ 3 نظر / 32 بازدید
لبخند

گنجشکک اشی مشی... وایی...:):):) :*:*:* روز ها همیشه گند نمیمونن مریم جان:*

آسمان

[بغل] ناراحت نباش خانومی....ایشالا روزای قشنگی پیش رو داشته باشی[قلب]