/ 2 نظر / 21 بازدید
دیدار

الان دقیقا این کیه؟ سوال اولم بود در نگاه اول نیازی هم به پرسیدن احساسش نبود چون از حالت کلی معلومه عصبانیه در نگاهی عمیق تر علامت سوالها و تعجب ها نظرم و جلب می کنه احتمالا یه برخورد نا مناسب و تجربه رده که چرا یکی که ازش توقع ناشته یا صنمی باهاش نداشته این کار و کرده اصلا با خودش چی فر کرده که این کار و یا حرف و زده