فکری ام...

 

پ.ن:امروز آسمان دانشگاه هیــــچ خبری نبود!!باز هم به تهران خودمان!

/ 2 نظر / 6 بازدید
دیدار

این دوستت پسره یا دختر؟ این خیلی مهمه یعنی چی برای سنین 10 تا 12 ساله بود؟ [عصبانی] همیشه باید این کودک درون و دریابیم [فرشته] من بودم تو جوابش از همون نامه های عاشقانه می نوشتم یکم از این روزهای بزرگی فاصله می گرفتم البته لازم به ذکره تمام جملات بالا در صورتی صدق می کنه که کودک درونش گل کرده باشه نه اینکه کلا تو عالم بجگی مونده باشه در هر صورت موفق باشی

دیدار

لازم نیست دروغ بگی فقط همه چیز و نگو اینقدر سرگرمش کن که فرصت این و نداشته باشه به این فکر که که تو چه احساسی بهش دری.باهشا حرف بزناز زندگی ینما درس کتاب رمانهایی که میخوندی و هزار تا چیز دیگه.برین بیرون دم بزنین ... این کارها یعنی نزدیک بودن در عین دوری . صمیمی بودن در عین محطاط بودن و محافه کری. این کار بهت زمان میده تا بهتر بشناسیش و راحت تر تصمیم بگیری البته باز همه ی اینا به شرایط خودت بر میگرده من فقط به عنوان یه محافظه کار که تمام زندگیم احتیاط کردم تجربه ام و گفتم بستگی داره اخلاقیات طرفت چی باشه ازت چی بخواد تو تو گذشته ات محافظه کاری یا روابط الانت و هزارتا چیز دیگه