/ 1 نظر / 43 بازدید
Masoud

غولک من سنگ صبور غمهام به دیدنم بیا که خیلی تنهام. این برگرفته از علی سنتوری بود؟ [نیشخند] می دونی شبیه کیه؟ دکتر نوشین عادل توی سریال مزخرف درحاشیه [نیشخند] نیگا http://www.uc.persianv.com/up2/images/jcafz0y0yjrh6zf4yuu.jpg