یک نقاشی یک خاطره....

پ.ن:هوای خوبیه...هوا از صبح ابری و گرفته اس...هوایی که باید بهاری باشه....صدای زوزه ی باد پیچیده...خیــــــــــــلی قشنگه...کاش تا بعد از ظهر همین جوری بمونه....می خوام برم سینما امروز....

پ.ن:دلم هوای قُم کرده....بطلب ما را بــانــــــــو!

پ.ن:عید پارســـــــــال....عید امســـــــــال....خاطرات خوبــــــ...ممنون...خدا....

/ 1 نظر / 49 بازدید
آسمان

نقاشیشو [نیشخند] ایشالا که قسمت بشه بانو بطلبه بری زیارت منم دعا کن [ماچ][قلب]