پاییز....خودت را نشان بده....

هواشناسی گفته یکشنبه تهران بارون میاد...اولین بارون پاییز...

 

 

 

کاش...اون روز آسمون دانشگاهم بارونی باشه....   

/ 1 نظر / 20 بازدید
دیدار

پاییز و باروناش امسال خدا کنه برف و بارون زیاد داشته باشیم