آرشیـــــــــــ!ـــــــــو

پ.ن:اینو تو آرشیوم(!) پیدا کردم!اَزون جایی که این روزا اعصاب بی اعصابم یه ریز پست می زارم واستون.....

پ.ن:تو این هیـــــــــــری ویـــــــــــری خواستگاری کم داشتیم....کم بود جن و پری یکی ام از پنجره پرید.....

پ.ن:این ترم می خوام مث یه دانشجوی واقعـــــــی مشروط شم.....(من غلط کنم!!)

/ 2 نظر / 38 بازدید
Mr. Fredickson

[نیشخند] مشروط!!! چرا آخه! ما که خوش خوشک همه درسا رو پاس می کردیم و نفهمیدیم اصلا دانشگاه چطور گذشت. [نیشخند]. Elelelelelelelele کل کشیدم [نیشخند] خواستگار خوبه که این روزا هرکسی جرات نمی کنه بیاد خواستگاریا. جدیدا که مد شده خونواده دخترا خواستگاری می کنن. ریا نباشه چند وقت پیش دو مورد داشتیم [خنده]. چه خسته است این نقاشیه. [لبخند]

آسمان

لی لی لی موقه ی شوهر رسید ..مریم عروس می شود [نیشخند][قلب][ماچ] مرسی بابت معرفی لینک تو میشینی درستو میخونی ..ببینم همیجوری داری بازیگوشی میکنی و میری یللی تللی خودت میدونیاااا ....مشروط شی راهت نمیدم بیای تو خونه ..فهمیدی؟[عصبانی]