گنجشکک اشی مشی...

پ.ن:اینو تو آرشیوم(!) پیدا کردم!اَزون جایی که این روزا اعصاب بی اعصابم یه ریز پست می زارم واستون.....

پ.ن:تو این هیـــــــــــری ویـــــــــــری خواستگاری کم داشتیم....کم بود جن و پری یکی ام از پنجره پرید.....

پ.ن:این ترم می خوام مث یه دانشجوی واقعـــــــی مشروط شم.....(من غلط کنم!!)

تاريخ ٢٢ دی ۱۳٩۳سـاعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

پستـــــــ فـــــــوری:دارد غوغــــــــا می کند هـــــــــــــوا 

تاريخ ۱٢ خرداد ۱۳٩۳سـاعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

این روز ها هر کی بِم حرف می زند دلم می خواهد جُفت پا بروم در حَلقش....

این روز ها شده ام مثل...آن روز ها....گَمانم دارد باز اتفاقی می اُفتد....!!

تاريخ ۸ آذر ۱۳٩٢سـاعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A