گنجشکک اشی مشی...

من از عهد عالم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

بیا تا صدا از دل سنگ خیزد

بگوییم با هم:تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد هم آواز با من تو را دوست دارم تو را دوست دارم.

پ.ن:مادرم تو اُردیــــــــــبهشتی ترین اتفاق میلاد منی....تولد ت مبارکـــــــــ

تاريخ ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤سـاعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

پ.ن:بعد از مدّتــــــــــــــهـــــــا یه فیلم خوبـــــــــــ دیدم.....

تاريخ ٢٤ فروردین ۱۳٩٤سـاعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

پ.ن:هوای خوبیه...هوا از صبح ابری و گرفته اس...هوایی که باید بهاری باشه....صدای زوزه ی باد پیچیده...خیــــــــــــلی قشنگه...کاش تا بعد از ظهر همین جوری بمونه....می خوام برم سینما امروز....

پ.ن:دلم هوای قُم کرده....بطلب ما را بــانــــــــو!

پ.ن:عید پارســـــــــال....عید امســـــــــال....خاطرات خوبــــــ...ممنون...خدا....

تاريخ ٢٢ فروردین ۱۳٩٤سـاعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

 ـ رفییق؟!.......

            ـ حاضـــــــــــر....


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱٦ فروردین ۱۳٩٤سـاعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|


ادامـــه مطلب
تاريخ ٢٠ اسفند ۱۳٩۳سـاعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

...


ادامـــه مطلب
تاريخ ٢۱ دی ۱۳٩۳سـاعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱۳ شهریور ۱۳٩۳سـاعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

 

پ.ن:عشـــــــــق یعنی این

لحظه های خیلی خــــــــاص 

که خدا هم فکر ماس

همــــــــــــهء دنیا اینجاستـــــــــــــ...

+مخاطب این پست:مــــــــــادرم


ادامـــه مطلب
تاريخ ٩ خرداد ۱۳٩۳سـاعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

هوای خوب,هوای بد....


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاثیر....

پ.ن:هوای زیارت امسال بــــــــــد جور هوایی ام کرده....


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱۸ فروردین ۱۳٩۳سـاعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱۱ اسفند ۱۳٩٢سـاعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

....


ادامـــه مطلب
تاريخ ٢٧ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٢٦ دی ۱۳٩٢سـاعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

هوای ابری...

پ.ن:امروز باز از اون روزایی بود که دلم می خواس برم تو حلق همه...

پ.ن:داره رعد و برق می زنه...


ادامـــه مطلب
تاريخ ٩ آذر ۱۳٩٢سـاعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

 

روزهای خوب...


ادامـــه مطلب
تاريخ ۸ آبان ۱۳٩٢سـاعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A