گنجشکک اشی مشی...

پ.ن:بعد از امتحانا باید با خودم خلوت کنم ببینم چشه که دیگه سراغ کاغد سفید و مدادرنگی و نمیگیره......

پ.ن:اول زمستون و بارون پاییزیــــ...!!!خـــــــــدایا شــــــــــکرتـــــــــ

تاريخ ٢٩ آذر ۱۳٩۳سـاعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

از تابســــــــــــتانبه پاییـــــــــــــــــز...

                 +روی هندوانــــــــــــــــــه  کلیـــــــکـــــــــ  ـکنید!!پاییزتون مبارکـــــــــــ

تاريخ ۱ مهر ۱۳٩۳سـاعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

پستـــــــ فـــــــوری:دارد غوغــــــــا می کند هـــــــــــــوا 

تاريخ ۱٢ خرداد ۱۳٩۳سـاعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٧ آذر ۱۳٩٢سـاعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۳ آذر ۱۳٩٢سـاعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

هواشناسی گفته یکشنبه تهران بارون میاد...اولین بارون پاییز...

 

 

 

کاش...اون روز آسمون دانشگاهم بارونی باشه....   

تاريخ ٢ آبان ۱۳٩٢سـاعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A