گنجشکک اشی مشی...

فکر کنم فهمیدم مشکل از کجا بود!


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱٤ دی ۱۳٩۳سـاعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

+وباز هم امتحـــــــــان....خدایا این ترم واقعـــــــــــــــا غلط کردم....قول میدم....از ترم بعـــــد...خـــــــــوبـــــــــ؟!!....

تاريخ ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A