گنجشکک اشی مشی...


یک سر و دو گوش را یادت هست؟

همان که از ترسش ظهر ها توی کوچه نمی رفتیم,همان که اگر شیطانی می کردیم یا غذایمان را تا ته نمی خوردیم ما را با خود می برد!!!

یک سر و دو گوش را دیدی؟

من دیدم!دیروز...!توی آینه...!!!!

ترسناکتر از آن بود که فکر می کردم!!!!

تاريخ ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢سـاعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A