گنجشکک اشی مشی...


اجازه آقا...

تخته ام سیاه است...

آقا...اجازه...

میشود بروم؟

این کلاس من نیست...اجازه آقا...بروم؟ 

آقا...اجازه....میبینی مرا؟...میشنوی مرا؟...

میگویم:خسته ام!تخته ی من چیزی برای من ندارد...

تخته ام سیاه است...

می شود بروم؟...اجازه....

تاريخ ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢سـاعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A