گنجشکک اشی مشی...

by:pascal campion

پ.ن:دلم برای نقاشـــــــی کشیدن تنگـــــــــ شده....به قول استاد:شاعری وارد دانشکده شد/دم در/ذوقش را به "نگهبانی"داد.........

تاريخ ۱٦ آذر ۱۳٩۳سـاعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A