گنجشکک اشی مشی...

دلم می خواهد....


دلم می خواد برم کتابخونه.....

ولی اگه اونجا کلی آشنا ببینم....اونوقت یا باید باهاشون سلام علیک کنم و احوالپریسیای اَلکی و چی کار کردی و الان کجایی و.....خلاصه شرح حالم و واسه یارو بکشم وسط....

یا اینکه خودم و بزنم به کوچه علی چپ و آسه برم آسه بیام و هی با هزار نفر چشم تو چشم بشم و با پرویی تمام به روی خودم نیارم....که در هر صورت خیــــلی ضایع اس!!

می خوام تنها باشم خــــــــــــــوب....دیگه چه کتابخونه رفتنی....

همیشه دوس داشتم بعد کنکور یه روز بیام و با خـــــیــــــــــال راحتو بدون استرس بین قفسه ها بگردم و هرچی دلم خواس بخونم...

دلم کتــــــــــابخونــــــــــه می خـــــــــــــــــــواد خـــــوبــــــــ.....اَه....

تاريخ ۱٤ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A