گنجشکک اشی مشی...

         سه هفته امتحان با اون همه فشار تموم شد...

پ.ن:فکر می کردم بعد از امتحانا کلی کا می خوام انجام بدم....

تاريخ ۱۱ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A