گنجشکک اشی مشی...

این روز ها هر کی بِم حرف می زند دلم می خواهد جُفت پا بروم در حَلقش....

این روز ها شده ام مثل...آن روز ها....گَمانم دارد باز اتفاقی می اُفتد....!!

تاريخ ۸ آذر ۱۳٩٢سـاعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A