گنجشکک اشی مشی...

دختر ها را عصبانی نکنید!!

چون...آنوقت این شکلی می شوند...

حالاااا....اگر هم این شکلی شدند چه...؟

آنوقت هم نزدیکشان نشوید تا شکل طبیعی(!) به خودشان بگیرند...!!

تاااااززززه آن موقع هم با احتیاط نزدیک شوید!!!

تاريخ ٤ آبان ۱۳٩٢سـاعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A