گنجشکک اشی مشی...

هواشناسی گفته یکشنبه تهران بارون میاد...اولین بارون پاییز...

 

 

 

کاش...اون روز آسمون دانشگاهم بارونی باشه....   

تاريخ ٢ آبان ۱۳٩٢سـاعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A