گنجشکک اشی مشی...

امشب جوابای اولیه ی کنکور میاد.....وقتی بش فک می کنم استرس می گیرم.....لعنتــــــــــ به کنکـــــــــــــــور..... 

پ.ن:قرارمون امشبــــــــــ 00:01

تاريخ ۱۱ امرداد ۱۳٩۳سـاعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

پ.ن:درِ اُتاقِ ما.....

تاريخ ۸ امرداد ۱۳٩۳سـاعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

از فردا همـــــــــــه چیز به شکل  اول  بر می گردد.....به شکل همان روزهای خیـــــــلی خیـــلیخیـــلی  معمولـــیــ  !!!!

امّا یکی سفید یکی قرمز.....

عیدتون مبارکـــــــ

تاريخ ٦ امرداد ۱۳٩۳سـاعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

روزای آخره....

نمی دونم اینبار هوایِ خوبِ ریه هام چقدر دووم میاره...

چقـــــــــــــــــــــدر دلم هوای زمستون داره...

کلیکــــــــــ کنید...

+دیوار نوشت:وتو چــــــــه میدانی [شب قــــــــــــــدر] چیستــــــ؟؟[]

تاريخ ٤ امرداد ۱۳٩۳سـاعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A