گنجشکک اشی مشی...

تا حالا به صداهای اطرافتون گـــــوش کردین؟!

هر جایی که هستین چشماتون و ببندین و فقــــــــطــ گوش کنید....به تکـــــــــ تکـــــــــ صداها....

.

.

.

صداهایی که همیــــــــــشه هستن و اغلــــــــــــب شنیده نمیشن!!

شنیدن گاهی اوقات جذابتر از دیدنه....

 

پ.ن:تصور کنین چه صداهایی اینجا شنیده میشن....

پ.ن:این نقاشی کار یه تصویرگر بزرگ انگلیسیه به نام "لورا وال"

تاريخ ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

این روز ها....این روزهای خوب هستم و خوب نیستم....این روزهای نه سالم و نه سر شار....این رو زها ی خالی....

این روز ها دلیل راه رفتن هایم را هم گم کرده ام.....

 چه روز های گندی اند این روز ها.....

تاريخ ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

+وباز هم امتحـــــــــان....خدایا این ترم واقعـــــــــــــــا غلط کردم....قول میدم....از ترم بعـــــد...خـــــــــوبـــــــــ؟!!....

تاريخ ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

هوای خوب,هوای بد....


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

نقاشی این پستو  اینجا ببینید....چون اگه اندازشو کوچیک می کردم دیگه هیچیش پیدا نبود

تاريخ ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

پ.ن:فکر کنم صداش اینطوری باشه

پ.ن:وقتی میبینی خودت داره کلافَت میکنه...از خودت پاشو...خودت باشو...سفر کن با خــــــودتـــــــــ....[قمیشی]

تاريخ ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

پ.ن:فرداشب مهمونای عزیزی داریم...خوشحالم از اینکه می تونیم بعد از مدتها پذیراشون باشیم

تاريخ ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳سـاعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A