گنجشکک اشی مشی...

تاثیر....

پ.ن:هوای زیارت امسال بــــــــــد جور هوایی ام کرده....


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱۸ فروردین ۱۳٩۳سـاعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

این نقاشی و خیــــــــــــــــــلی دوس دارم....سرشــــــــــــــــار از انرژیه....

پ.ن:به m.s:ازین شادترشم میـــــ کنیــــــــــم...والا....

تاريخ ۸ فروردین ۱۳٩۳سـاعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

+میروم سفـــــــر....می رورم زیارت یک خانوم بزرگ.....دعا کنید مقبول اُفتد....دعا گویتان هستم...

پ.ن:به دوست عزیز m.s:قول میدم پست بعدی شاد باشه.....

تاريخ ٧ فروردین ۱۳٩۳سـاعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A