گنجشکک اشی مشی...

دانلود آهنگ گنجشکک اشی مشی فرهاد... 

 

 


ادامـــه مطلب
تاريخ ۳۱ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

 

 

 

پ.ن:خودش درست کرده هااااااااااا...بله!!دیگه!کاریه که از دستش بر میومد!

تاريخ ۳۱ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٢٩ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

هییییییییییس.......


ادامـــه مطلب
تاريخ ٢٩ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|


ادامـــه مطلب
تاريخ ٢٧ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

 

        پ.ن:تو جایی که هیشکی واسه هیشکی نیستو همه دل پریشن...

                دلم تنگه تنگه واسه خاطراتت که کهنه نمیشن..............معین

               

تاريخ ٢٥ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٢٥ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱٩ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱٩ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱٩ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تونل...


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱۸ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

   پ.ن:بوی پاییز,از اواخر مرداد می آید.....!!!

تاريخ ۱۸ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٤ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

 

پ.ن:البته داره بازی میکنه هاااااا!!!والا!!

تاريخ ٤ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٤ امرداد ۱۳٩٢سـاعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A