گنجشکک اشی مشی...

....


ادامـــه مطلب
تاريخ ٢٧ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

قومی به جد و جهد گرفتند زلف یار/قوم دگر حواله به تقدیر میکنند...


ادامـــه مطلب
تاريخ ٢٤ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

بلاخره اینجا ام یه برف حسابی اومد....

تاريخ ۱٦ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

دلم می خواهد....


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱٤ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

اینجوری بیشتر دوسش دارم...

تاريخ ۱۱ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

         سه هفته امتحان با اون همه فشار تموم شد...

پ.ن:فکر می کردم بعد از امتحانا کلی کا می خوام انجام بدم....

تاريخ ۱۱ بهمن ۱۳٩٢سـاعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A