گنجشکک اشی مشی...

رز سفید من...


ادامـــه مطلب
تاريخ ٢٩ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٢٦ تیر ۱۳٩۱سـاعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٢٥ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

خودم این نقاشی و خیییییلی دوست دارم!

تاريخ ٢٤ تیر ۱۳٩۱سـاعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ٢۳ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱٩ تیر ۱۳٩۱سـاعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

اینم یه عکسه از نقاشی روی تیشرتم!که معمولا حال و هوای درمنیم و نشون میده!اولین بار با آب شاتوت روش نقاشی کردم .حالاام هر بار که میشورمش روش یه چیز دیگه می کشم!عکسای جدیدشو هر دفعه میزارم براتون!!


ادامـــه مطلب
تاريخ ۱٤ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱۳ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱۳ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱۳ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱۳ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱۳ تیر ۱۳٩۱سـاعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

تاريخ ۱۳ تیر ۱۳٩۱سـاعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ نويسنده مریم نظرات () >|

MisS-A